Siegerin des Abends: Paola

TeilnehmerInnen

  1. Paola
  2. Otto
  3. Alina
  4. Thomas & Peter
  5. Katharina
  6. Lore

FinalistInnen

  1. Paola
  2. Peter & Thomas
  3. Katharina